Słowo to jest słowo, czyli 1000 wejściówek od Poldiego!