Santiago Danani: Pokazaliśmy nasz charakter i wróciliśmy do gry