Rozgrywający zawiercian przed meczem w Lubinie: Skupić się na pozytywnych aspektach