Rozgrywający LUK-u: Jak byłem młodym chłopcem, myślałem, że wszystko będzie przychodziło łatwo