Robert Bąkiewicz nie będzie zadowolony. Sąd umorzył sprawę tęczowej Matki Boskiej