Raków przeprowadza zmiany na ważnych stanowiskach! Szef działu opuści klub