Raków Częstochowa ogłosił oficjalnie decyzję w sprawie Dawida Szwargi