Przyjmujący Visły: W tym roku mieliśmy „najmniejszy potencjał”