Przyjmujący KGHM Cuprum Lubin: Możemy jeszcze nie raz namieszać