Przyjmujący Czarnych: Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale…