Przyjmująca BKS-u: Każdy czuje przebiegnięte kilometry