Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez Miasto Zabrze akcji Górnika zdjęty z obrad