Probierz: od listopada sytuacja reprezentacji zmieniła się diametralnie