Prezes Sir Susa Perugia: Jesteśmy w stanie zapewnić mu to, czego potrzebuje i co go interesuje