„Polska myśl działaczowska” skompromitowana. Pośmiewisko, jakich mało