Piotr Maciąg: W drużynie było wielu samców alfa, trzeba było gasić wiele pożarów