Piotr Hain: Zespół został zbudowany na miarę możliwości