Piekarczyk: Podkreślam na czasach, że potrafimy grać na dobrym poziomie