Pani Basia zapobiegła katastrofie kolejowej. Zostanie odznaczona przez ministra