Ostatnia prosta przed fazą play-off. Popiela: Przede wszystkim nie pękać