Oślica Balbina z parafialnej zagrody ledwo chodzi? Parafianka: Tracę wiarę w ludzi