Odzyskać zaufanie. Derbowy przedsmak. Urażony Goku