O swój historyczny sukces i przedłużenie prymatu Polski w Europie