Norbert Huber: Były wzloty i upadki, ale jesteśmy przeszczęśliwi. WIDEO