Niebieskich wyjątkowe przypadki spadków (i awansów) oraz frekwencji