Najlepsze akcje Jastrzębskiego Węgla z ostatniego miesiąca. WIDEO