Myśliwiec o grze w przerwie reprezentacyjnej: To była najbardziej optymalna data