Monto zostanie w THL? Jeden klub mocno zainteresowany