Mateusz Skrzypczak: Innym wróżyli wielkie kariery, a oni dziś nawet nie grają w piłkę