Marcin Janusz: Jestem zdania, że wszystkie problemy powinniśmy rozwiązywać w szatni. WIDEO