Lukas Vasina: Po tym zwycięstwie lepiej nam się będzie oddychać. WIDEO