LM K: Rysice udały się do Turcji po być albo nie być