Liverpool buduje nowe struktury. Czas na dyrektora technicznego