Liam O’Reilly w Aerowatch Konkursie Rzutów za 3 Punkty