Kroos powoli żegna się z Realem? Może wylądować miękko