Kosowski: – Gdyby to ode mnie zależało, nie zwolniłbym Fernando Santosa