Korona straci prezesa? Sensacyjny powód możliwego odejścia