Kontuzja Szymona Czyża. Piłkarza czeka dłuższa przerwa w grze