Kontrowersje wokół decyzji prezydenta. Oberwało się Trzaskowskiemu