Kłopoty przygniotły ZAKS-ę. Klęska 10:25, sytuacja coraz trudniejsza