Kibice Wisły nie wejdą na kolejny stadion. Królewski: To jawne obejście przepisów