Karol Gruszecki: Musieliśmy odpowiedzieć na tempo rywali