Janża: Nie mam już dwudziestu lat, muszę myśleć o finansach