Janża: Miałem okazję odejść do Lecha. Górnik mnie nie puścił