Janża: Górnik nie zbankrutuje, jak podpisze ze mną nową umowę