Jakub Popiwczak: Rozczarowanie i zawód – te słowa idealnie oddają to, co teraz czujemy. WIDEO