Jakub Popiwczak: Nawet przyparci do muru, byliśmy cierpliwi