Jakub Popiwczak: Każdy wiedział, że trzeba zostawić wszystko, co mamy