Grzegorz Pająk: Były dwa srebra i teraz wreszcie odczarowaliśmy ten finał dla Będzina. WIDEO