Gorzkie słowa Szwargi nt. decyzji władz Rakowa. “Ubolewam nad tym”